Onze pen schrijft door...

BLOG

On-voorstelbaar mooie boeken met On-

Auteur: René Meijer -

Hoe verzin je het! Wie schrijft er nu vijf boeken over organisatieontwikkeling waarbij alle titels beginnen met het prefix on-. Onveranderbaarheid (van organisaties), Ondertussen (in de organisatie), Onderweg, Onomkeerbaar en Onmacht (in samenleving en organisatie). De organisatieadviseurs Leike van Oss en Jaap van ’t Hek schreven ze tussen 2008 en 2020.
De zomermaanden heb ik besteed aan het kennisnemen van hun gehele oeuvre, nieuwsgierig geworden door het lezen van hun laatste boek Onmacht in samenleving en organisatie, waarover ik eerder schreef. Het was een zeer inspirerende ervaring. Want ook al suggereren die twee letters on- dat er vooral iets niet kan of is (veranderen kan niet en we hebben sowieso geen macht), toch bieden de auteurs concrete handvatten om als manager of externe adviseur complexe organisatieproblemen tegemoet te treden. Daarbij ademen alle boeken een prettig soort realisme en een diep besef van ons onvermogen om processen te controleren en te beheersen. Fundament van hun denken is de spanning  tussen het Wenselijke (van organisatieverandering, vaak op initiatief van het management, geholpen door externe adviseurs) en het Werkelijke (van de dagelijkse praktijk op de werkvloer). En daartussen … het Mogelijke

De ambitieuze veranderplannen van de top moeten natuurlijk wel gerealiseerd worden door de medewerkers, waarbij het gewone werk ook doorgang moet vinden. Daarbij spelen processen van betekenisverlening een belangrijke rol. Want de medewerkers zullen vanuit hun ervaring en referentiekader soms een hele andere betekenis geven aan wat de top ziet als ontwikkeling en vooruitgang. Typische reacties van medewerkers zijn herkenbaar: “Daar gaan we weer”, “Oh, dat zal wel weer overwaaien”, zwijgen en lijdzaam doen alsof je mee doet om niet teveel last te hebben van de nieuwe wind die door de organisatie waait.  Dergelijke reacties duiden niet zozeer op weerstand op de werkvloer, als wel op het terechte verlangen dat de veranderingen ook realiseerbaar zijn in de praktijk. De auteurs geven veel handvatten om haalbare doelen te realiseren en processen te beïnvloeden via het Mogelijke.
Wil je snel kennisnemen van hun gedachtegoed, lees dan hun boek Onomkeerbaar. Achtergronden en onderbouwing vind je in het boek Onderweg. En de boeken Onveranderbaarheid en Onmacht geven ook achtergrondinformatie over waarom het niet meevalt om organisatieveranderingen te realiseren. Een inspirerend oeuvre van dit schrijversduo!


Fantastische opleiding, een 9! Mooie mix tussen theorie en praktijk. Ik vind jullie allebei fantastische opleiders. Jullie verschillen van elkaar, maar daardoor in combinatie met elkaar zo enorm goed en aanvullend. Gouden duo! Ontzettend goed...

over Vervolgopleiding Voice Dialogue

Wendy Eelsing

Ruwe Grond communicatietrainer/coach/adviseur

Waar voor je geld! Zeer professioneel, leerzaam en daarnaast persoonlijk verdiepend en openend. Het geeft voldoende instrumenten om ook daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Professionele begeleiding met een eigenzinnige stijl...

over Training Mentaliserend coachen

Ronald Schippers

Bureau Schippers coach/trainer

Een enorme verdieping. Ik ben anders naar groepen gaan kijken en meer gaan zien. Erg goede mix van inhoud achtergrond en toepassing.

over Trainen van Teams: training Groepsdynamica en Teamcoaching

Martijn van der Meer

FNV Formaat trainer/teamcoach

Deze methode verheldert zo sterk de interne processen van mensen. Voice Dialogue is voor mij niet meer weg te denken.

over Basistraining Coachen met Voice Dialogue

Carolijn ter Veer-Vinke

Orga coach/managing consultant

Zeer goed, met veel zorg en professionaliteit. Het heeft mijn verwachtingen overstegen. Zeer goed bruikbaar. Wat mij bij blijft is ook de relaxedheid van de trainers. Dank!

over 'Lastige' lieden in coaching: Cursus Herkennen van psychopathologie

Mona Oosterwijk

Mo Coaching Coach

Een 9. De opleiding gaf me inspiratie, verdieping en veel leerplezier. Voer voor verdere toepassing en uitwerking in m’n werk!

over Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde (laatste uitvoering!)

Marjan Engelen

Marjan Engelen Communicatie trainer/coach/procesbegeleider

De trainers van het Balkon koppelen helderheid en betrokkenheid aan een grote deskundigheid.

Over onze begeleiding van teams

Ellie Verschoor

Regio Twente afdeling P&O loopbaanadviseur

De kennismaking van de Universiteit Twente met René Meijer en Judith Budde als trainers bevalt méér dan goed! Dat ze beiden zeer goede en prettige coaches zijn, wisten we al veel langer. Beiden combineren kundigheid, creativiteit,...

Over onze coaching

John Winter

Universiteit Twente Hoofd Career Development Centre

Pure verwennerij, een retraite bij het Balkon: fijne mensen, mooi afwisselend programma, heerlijk eten, rust en bezinning in een prachtige omgeving!

over Retraite De kracht van kwetsbaarheid

Miranda Adams

Begeleiding in Werk coach